Afkobling af regnvand
Skybrudsventil skal afhjælpe oversvømmelse af kældre med kloakvand
Kort om løsningen

Skybrudsventilen fungerer på den måde, at man placerer den mellem udløbet på et forkortet nedløbsrør og hen over en afløbsbrønd. Ved ekstreme regnhændelser, hvor der løber meget vand fra tag til kloak, vil ventilen sikre, at der ikke løber mere vand igennem til kloak, end hvad kloaknettet kan håndtere. Resten af vandet løber ud på jorden og medfører en midlertidig oversvømmelse af et areal, hvor dette er acceptabelt.


På den måde forhindres kloakvand i at stige op i folks kældre og på gader eller udledes urenset fra spildevandsanlæggene. Løsningen er et simpelt og billigt alternativ til etablering af f.eks. separatkloakering eller en faskine.

Kontaktperson