Energiproducerende bygninger
Øget genbrug af ressourcer
Bedre indeklima
Tagintegreret ventilationsløsning med optimeret energihøst
Kort om løsningen

Den skjulte ventilationsløsning er del af tagkonceptet Det Ny Tag, som integrerer alle tagets funktioner herunder energihøst i ét samlet koncept.  Ved at indbygge løsningen under tagkonstruktionen opnås en både æstetisk og energimæssig værdi: dels kan skæmmende ventilations- og udluftningshætter undgås, dels undgås det, at hætter skygger for tagintegrerede solceller eller solvarmepaneler, hvilket bidrager til, at solcellerne kan levere den bedst mulige energieffektivitet.


Løsningen indbygges på en måde, der efterlader en åbning mellem pladeoverlæggene på tagfladen hvilket sikrer, at alle lovgivningskrav ift. ventilation kan opfyldes – og hvilket igen bidrager til solcellernes effektivitet ift. den nødvendige ventilation og afkøling. 

Kontaktperson
Gå til downloads