Energivenlig drift
Totaloverdækning af byggepladsen leverer tørvejr til byggebranchen
Kort om løsningen

Byggebranchens produktionsapparat er placeret under åben himmel. Logistik, tid, økonomi og kvalitet er derfor afhængig af vejret i byggeperioden. SiteCover er en modulopbygget teltoverdækning med integrerede kraner, der kan skærme byggepladsen mod vejret. På den måde opnås en kortere byggetid, bedre økonomi for bygherre og entreprenører, bedre arbejdsmiljø og et reduceret energiforbrug i byggefasen. Samtidig giver det større fleksibilitet i forhold til at anvende materialer, som er sårbare over for fugt.


SiteCover består af moduler på 14 x 14 m og kan opnå et max. frit spænd på 86 m og en max. højde på 30 m. Siderne kan rulles op eller ned alt efter vindpåvirkning og vejrlig.

Kontaktperson