Energivenlig drift
CO2 besparende materialer
Strå som bæredygtigt tag- og facademateriale til moderne byggeri
Kort om løsningen

Strå udmærker sig på mange områder som et bæredygtigt byggemateriale i forhold til CO2-reduktion, isoleringsevne, forbedring af vandmiljø og mulighed for lokal produktion. Der er derfor et stort potentiale i at øge brugen af strå i det moderne byggeri – også fordi det samtidig giver en række spændende arkitektoniske muligheder.


Formålet med projektet er derfor at dokumentere ståtagets egenskaber som et bæredygtigt byggemateriale med høj isoleringsevne – og på den måde dokumentere, at strå med fordel kan bruges som et attraktivt alternativ til facade- og tagbeklædning i nybyggeri.

Kontaktperson
Gå til downloads