Energivenlig drift
Bedre indeklima
Røgvasker til brændeovne reducerer partikelforureningen og øger varmeudnyttelsen
Kort om løsningen

Røgvaskeren er et anlæg, der kan erstatte skorstenen ved en almindelig brændeovn og trække næringsstofferne ud af røgen, samtidig med at restvarmen udnyttes bedre. Røgvaskeren virker på den måde, at røgen trækkes gennem et røgsug og køles ned, så den kondenserer. På den måde omdannes røgen til vand og CO2, mens asken opfanges i en slambrønd.


Derved kommer der ikke nogen partikelforurening, og samtidig giver røgvaskeren 20 % bedre udnyttelse af brandværdien. Inspirationen kommer fra de røgvaskere, som findes i fjernvarmeværker – bare i en nedskalleret version, som kan bruges af den enkelte brændeovnsejer.

Kontaktperson