Bedre indeklima
Luftrenser til fjernelse af PCB i indeluften
Kort om løsningen

Med et system til luftrensning, der ved hjælp af en patenteret teknologi kan fjerne skadelige partikler som vira, bakterier, VOC’er, røg etc. fra luften og dermed give et bedre indeklima, undersøges det, hvorvidt teknologien også kan bruges til at fjerne det miljø- og sundhedsskadelige giftstof PCB fra indeluften.


Teknologien, Molecular Disruptive Technology (MDT), fungerer med en recirkuleringsenhed, som opsættes decentralt. I enheden generes et højspændingsfelt, som har en destabiliserende effekt på de luftbårne stoffer, der passerer gennem. Hermed nedbrydes molekylkæderne i enkelte bestanddele og samtidig bliver de elektrostatiske, hvorved luften renses, når den passerer et elektrostatisk filter på vej ud af enheden. 

Kontaktperson