CO2 besparende materialer
Kalkfiller til beton – et naturligt og bæredygtigt tilsætningsmateriale
Kort om løsningen

Produktionen af beton kræver et fyldmateriale – en såkaldt filler. Ofte anvender man flyveaske (finkornede partikler udskilt fra røggasserne fra kulfyrede kraftværker), men i takt med udfasningen af de fossile brændsler vil mængden af flyveasken blive mindre og måske helt forsvinde fra markedet. Kalkfiller er derfor udviklet som et alternativ til flyveasken.


Kalkfiller har bedre egenskaber end flyveasken, hvilket giver mulighed for, at der kan produceres mere homogen beton, optimeret beton samt en lysere beton med bedre mulighed for indfarvning. Derudover er kalkfiller mere bæredygtig, da kalk er et naturligt forekommende råstof i Danmark.

Kontaktperson
Gå til downloads