Energivenlig drift
Bedre indeklima
Ventilationsaggregat kan reducere elforbruget med 5-10 %
Kort om løsningen

Ventilationsaggregatet forventes at kunne reducere elforbruget med 5-10 % uden at reducere evnen til varmegenvinding. Det kan lade sig gøre, fordi aggregatet er sammensat af varmevekslere på en sådan måde, at der er et mindre tryktab sammenlignet med traditionelle modstrømsvekslere.


Løsningen er umiddelbart tænkt til komfortventilation i fx bolig-, etage- og kontorbyggerier samt skoler, men kan også anvendes til industriventilation, da luftarterne er adskilte, og der sker en affugtning af de ventilerede rum. Størrelsesmæssigt svarer anlægget til traditionelle modstrømsvekslere, men produktionen er billigere. Det vil sige, at løsningen foruden lavere systemtryktab og strømforbrug under drift også er billigere i indkøb.

Kontaktperson
Gå til downloads