Velkommen i det virtuelle TEST hus

Gå på opdagelse og få overblik over nye bæredygtige løsninger til byggeriet, der har fået støtte gennem Realdania initiativet TEST.

Ved at klikke dig vej gennem huset kan du se, hvor i byggeriet de forskellige løsninger har deres funktion og anvendelse, læse mere om produkterne og se hvilke producenter, der står bag dem.

Åbn vores virtuelle hus

Fokusområder

Alle TEST løsningerne er grupperet ud fra 8 fokusområder, der beskriver de bæredygtighedseffekter, som løsningerne bidrager til.
Energiproducerende bygninger
1
Bedre byggeproces
2
Øget genbrug af ressourcer
3
Energivenlig drift
4
Afkobling af regnvand
5
Bedre indeklima
6
CO2 besparende materialer
7
Øget biodiversitet
8
Fokusområder
Læs nærmere om vores 8 fokusområder
1 - Fokusområde
Energivenlig drift

30-40 % af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger.

TEST har støttet løsninger til energieffektiv ventilation og belysning, eller som nedsætter energiforbruget ved at reducere behovet for opvarmning.

Se løsningerne
2 - Fokusområde
Energiproducerende bygninger

Stigende energipriser, øget fokus på klimaforandringer og målet om uafhængighed af fossile brændstoffer øger interessen for vedvarende energiproduktion.

TEST har støttet løsninger til bygningsintegreret energiproduktion baseret på solens energi.

Se løsningerne
3 - Fokusområde
Øget genbrug af ressourcer

Ressourceknaphed er en af de helt store udfordringer, vi som samfund står overfor.

TEST har støttet løsninger, som omdanner affald til materialer, eller som tager udgangspunkt i en cirkulær tankegang, hvor det er nemt at skille materialerne ad.

Se løsningerne
4 - Fokusområde
Bedre byggeproces

Byggeriet er under stadig stigende pres for at forbedre produktiviteten og samtidig levere byggeri af høj kvalitet.

TEST har støttet løsninger, som optimerer processen på byggepladsen og bidrager til mere en rationel og energieffektiv opførelse.

Se løsningerne
5 - Fokusområde
Afkobling af regnvand

Klimaforandringerne medfører bl.a. mere regn i Danmark. Derfor er det nødvendigt at afkoble regnvandet fra kloakken og i højere grad håndtere vandet ”over jorden”.

TEST har støttet løsninger, hvor bygninger bidrager til lokal håndtering af regnvand.

Se løsningerne
6 - Fokusområde
Bedre indeklima

Vi tilbringer langt hovedparten af vores tid indendørs, og derfor spiller indeklimaet en vigtig rolle for vores livskvalitet.

TEST har støttet løsninger, som bidrager til at forbedre indeklimaet samtidig med, at der tages hensyn til energiforbruget.

Se løsningerne
7 - Fokusområde
CO2 besparende materialer

Forbruget af byggematerialer har en væsentlig betydning for bygningernes samlede klimabelastning.

TEST har støttet løsninger med nye CO2 besparende materialer samt konstruktionsmetoder, som nedsætter behovet for energikrævende materialer.

Se løsningerne
8 - Fokusområde
Øget biodiversitet

Biodiversiteten er under pres i hele verden. Færre naturarealer i det åbne landskab betyder, at dyr og planter i stigende grad er afhængige af at kunne leve i byerne.

TEST har støttet løsninger, som bidrager til biodiversitet i byerne og begrønning af bygningerne.

Se løsningerne